Nhập bất kể công bố gì về bài xích hát bạn muốn tìm kiếm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm và đào bới tìm cùng với Tiếng Việt không vệt cùng bao gồm vết


Bạn đang xem: Bài hát mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng

Mnghỉ ngơi cửa ngõ ra đến nắng và nóng sớm vào phòngNắng thuộc em hát với cùng đùa múa vòngCó cô chyên ổn khulặng khen là vui quáVui cùng nắng sớmƠ má ai cũng hồngMngơi nghỉ cửa ra đến nắng nóng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát với cùng nghịch múa vòngCó cô chyên khulặng khen là vui quáVui thuộc nắng nóng sớmƠ má ai ai cũng hồngMsinh sống cửa ra cho nắng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát với cùng nghịch múa vòngCó cô chlặng khuyên khen là vui quáVui cùng nắng nóng sớmƠ má ai ai cũng hồngMở cửa ngõ ra mang lại nắng nhanh chóng vào phòngNắng thuộc em hát với cùng đùa múa vòngCó cô chyên khuyên ổn khen là vui quáVui thuộc nắng nóng sớmƠ má người nào cũng hồngMngơi nghỉ cửa ngõ ra mang đến nắng nóng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát và cùng đùa múa vòngCó cô chlặng khuim khen là vui quáVui cùng nắng và nóng sớmƠ má ai cũng hồngMở cửa ra mang lại nắng nóng sớm vào phòngNắng thuộc em hát và cùng nghịch múa vòngCó cô chyên ổn khulặng khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai ai cũng hồngMở cửa ra mang lại nắng nóng mau chóng vào phòngNắng cùng em hát và cùng nghịch múa vòngCó cô chyên ổn khuyên khen là vui quáVui thuộc nắng nóng sớmƠ má ai cũng hồngMsống cửa ra mang đến nắng và nóng mau chóng vào phòngNắng thuộc em hát với thuộc chơi múa vòngCó cô chlặng khuyên khen là vui quáVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngVui thuộc nắng sớmƠ má ai cũng hồngVui cùng nắng nóng sớmƠ má ai ai cũng hồng
*Xem thêm: Lời Bài Hát Như Ngày Hôm Qua Tiếng Nhật, Lời Bài Hát Như Ngày Hôm Qua

mo cua ra mang đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi sở hữu vongteo co chlặng khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi tải vongteo teo chyên ổn khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra cho nang som vao phongnang cung em hat va cung choi thiết lập vongteo teo chyên khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi thiết lập vongco teo chyên khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi thiết lập vongco teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi thiết lập vongteo teo chim khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra đến nang som vao phongnang cung em hat va cung choi cài đặt vongco teo chyên ổn khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongmo cua ra mang lại nang som vao phongnang cung em hat va cung choi mua vongteo co chlặng khuyen khen la vui quavui cung nang somo ma ai cung hongvui cung nang somo ma ai cung hongvui cung nang somo ma ai cung hong