Mẫu biên phiên bản bàn giao đơn vị thuê mướn new nhất

Biên bạn dạng bàn giao bên dịch vụ cho thuê là triệu chứng trường đoản cú thay mặt đến bên bàn giao với bên thừa nhận bàn giao về Việc thay đổi sở hữu bên cho mướn sau khi 2 bên vẫn thỏa thuận. Sau đó là chủng loại biên bản chuyển giao đơn vị cho thuê nhằm độc giả thảm khảo.

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao nhà cho thuê


Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao quỹ tiền mặt

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao tài sản, công cụ


Nội dung của Mẫu biên bản bàn giao đơn vị đến thuê

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ CHO THUÊ

SỐ:

Ngày……tháng……năm 20….

- Căn uống cứ Hợp đồng số…….. ngày....../ ......./ 201... về việc cho mướn nhà giữa Ông/ Bà … cùng Công ty ……………

Hôm nay, ngày tháng năm 20… tại địa chỉ …………,Cửa Hàng chúng tôi gồm:


BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN A): CÔNG TY ………………………………….

- Đại diện: …………………………………………………………………….

- Chức vụ: …………………………………………………………………….

- Mã số thuế: ………………………………………………………………….

- Tài khoản số: …………………………………………………………………

- Tại ngân hàng: ……………………………………………………………….

BÊN BÀN GIAO (BÊN B):

- Ông (bà):……………………………………………………………………. .

- Số CMND:……………………..cấp cho ngày…………….tại……………………

- Mã số thuế:……………………………………………………………………

- Điện thoại:…………………………………………………………………….

- Tài khoản: …………………………………………………………………….

- Tại Ngân hàng:…………………………………………………………………

Hai mặt cùng mọi người trong nhà lập Biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao Căn công ty số: ...... tại……với ngôn từ sau:

- Diện tích cnạp năng lượng nhà:................................

- Tổng số phòng:....................................

- Khu phụ:...............................................

- Thiết bị:..................................................


+ …………………………………………………………………………………………

+ …………………………………………………………………………………………

Bên cho mướn vẫn bàn giao tương đối đầy đủ cho mặt thuê các trang lắp thêm đang liệt kê sinh sống bên trên.

Bên mướn đã nhận được chuyển giao tương đối đầy đủ trường đoản cú mặt thuê mướn.

Hai mặt thống duy nhất các nội dung bên trên và ký vào biên phiên bản.

Biên bản được lập thành 02 (hai) phiên bản, mỗi bên giữ lại 01 (một) bản.

Việc bàn giao xong xuôi vào thời gian …. h cùng ngày.

Xem thêm: Bài Khấn Cúng Giao Thừa Ngoài Trời, Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời Năm Tân Sửu 2021

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu với ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Mẫu biên bạn dạng bàn giao bên mang lại thuê


Tsay đắm khảo thêm
Đánh giá bán bài bác viết
2 37.344
Chia sẻ bài bác viết
Tải về
Bạn có thể mua về tập tin thích hợp cho mình trên những link dưới đây.
Mới tốt nhất trong tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*