Chúng ta thường xuyên từ bỏ hỏi làm cho nỗ lực như thế nào nhằm học từ vựng nkhô cứng nhưng nhớ được lâu? Một trong những phương pháp học từ bỏ vựng đạt tác dụng là “Pratice makes perfect”, có nghĩa là “Thực hành, thực hành thực tế với thực hành”. Trong chuyên mục “Học tự vựng tiếng Anh theo công ty đề” hôm nay, Jaxtimãng cầu sẽ thân tặng các bạn chùm từ bỏ vựng về phần lớn thành phần bên trên cơ thể bạn bằng tiếng Anh. quý khách đã chuẩn bị sẵn sàng luyện tập giờ đồng hồ Anh để đạt phương châm tiếp xúc giờ Anh trôi tung chưa? Hãy ban đầu với phần lớn tự vựng tưởng chừng quen thuộc và lại mớ lạ và độc đáo tiếp sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn bộ Ebook ngữ pháp FREE
Bạn đang xem: Các bộ phận trên cơ thể người

Contents

6 Tên các bộ phận phía bên trong khung người bé tín đồ giờ Anh6.1 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Các thành phần phần thân cơ thể người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neck /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. bachồng /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/eo14. abdomen /ˈæbdəmən/ – bụng15. buttoông chồng /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các bộ phận bên trên tay

*

21. wrist /rɪst/ – cổ tay22. knuckle /ˈnʌkļ/ – khớp đốt ngón tay23. fingernail /ˈfɪŋgəneɪl/ – móng tay24. thumb /θʌm/ – ngón tay cái25. index finger /ˈɪndeks ˈfɪŋgəʳ/ – ngón trỏ26. middle finger /ˈmɪdļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón giữa27. ring finger /rɪŋ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón đeo nhẫn28. little finger /ˈlɪtļ ˈfɪŋgəʳ/ – ngón út29. palm /pɑːm/ – lòng bàn tay

Tên những cỗ phần sinh hoạt đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɔːhed/ – trán33. sideburns /ˈsaɪdbɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37. nostril /ˈnɒstrəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustađậy /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những thành phần nghỉ ngơi mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪbraʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪlɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪlæʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪrɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuːpəl/ – nhỏ ngươi

Tên các bộ phận sống chân

*

49. ankle /ˈæŋkļ/ – mắt cá chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪnstep/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪtļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊneɪl/ – móng chân

*

Tên các phần tử bên trong khung hình nhỏ tín đồ tiếng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /’spaɪnl kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪndpaɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒfəgəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌsļ/ – bắp giết thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪvəʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌmək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtestɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑːtəri/ – hễ mạch70. kidney /ˈkɪdni/ – cật71.

Xem thêm: Những Hiện Tượng Kỳ Lạ Trên Thế Giới Thách Thức Các Nhà Khoa Học

pancreas /ˈpæŋkriəs/ – tụy, đường tụy72. bladder /ˈblædəʳ/ – bàng quang

Jaxtimãng cầu hi vọng cùng với các trường đoản cú vựng bên trên trên đây, những các bạn sẽ trường đoản cú tích điểm thêm vào cho mình các tự vựng cùng chủ đề không chỉ có thế để hoàn thành vốn từ bỏ vựng tiếng Anh của phiên bản thân nhé! Chúc các bạn học vui!