Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn , những con đường cao BD cùng CE giảm nhau trên H

a. CMR: tam giác ABD đồng dạng cùng với tam giác ACE

b. CMR: HB.HD=HC.HE

c.Cm: GÓC ADE= GÓC ABC*

vẽ hình

a xét tam giác ABD với tam giác ACE gồm :

thông thường góc BAC

góc BDA = góc CEA = 90 độ

=> tam giác ABD đồng dạng tam giác ACE (g.g)

b, xét tam giác EHB cùng tam giác DHC có

góc BDC = góc CFB = 90 độ

góc BHF = góc DHC ( đối đỉnh )

=> tam giác EHB đồng dạng với tam giác DHC (g.g)

=>(fracHBHC=fracHEHD)

=> HD . HB = HE . HC (đpcentimet )

c, vày tam giác ABD đồng dạng cùng với tam giác ACE ( câu a)

=>(fracABAC=fracADAE) =>(fracAEAC=fracADAB)

xét tam giác ADE cùng tam giác ABC có

tầm thường góc BAC

(fracAEAC=fracADAB)

=> tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC ( c.g.c)

=> góc ADE = góc ABC ( đpcm)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự như

Cho tam giác ABC gồm bố góc nhọn, những đường cao BD, CE cắt nhau trên H.a, CMR: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACEb, CMR: BH.HD = CH.HEc, CRM:góc ADE = góc ABCd, Đường trực tiếp vuông góc cùng với AB tại B, mặt đường thẳng vuông góc với AC tại C, giảm nhau tại M. O là trung điểm BC, I là trung điểm AM. So sánh Sahm và Siom


Lớp 8 Toán thù
1
0

Cho mình hỏi với:

Cho tam giác ABC nhọn bao gồm AB2


Lớp 8 Toán thù
1
0

mang đến tam giác abc nhọn , những đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Cmr :a) tam giác BAD đồng dạng với tam giácCAEb ) HB.HD = HC.HEc) tam giác BHC đồng dạng cùng với tam giác DHEd) DH.DB = DA.DC


Lớp 8 Toán
0
0

Cho tam giác ABC nhọn, những mặt đường cao BD, CE cắt nhau tại H.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc có 3 góc nhọn các đường cao bd ce cắt nhau tại h

a) CMR : tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC

b) CMR : BE.CD + DE.BC = BD.CE

c) Gọi M là trung điểm của BC, mặt đường trực tiếp vuông góc với HM tại H giảm AB, AC tại K và L.

CMR : tam giác MKL cân


Lớp 8 Toán thù
0
0

Cho tam giác ABC gồm cha góc nhọn, các mặt đường cao BD, CE giảm nhau trên H.a, CMR: tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACEb, CMR: BH.HD = CH.HEc, Nối D với E, cho thấy BC = a, AB = AC = b. Tính độ dài đoạn trực tiếp DE theo a


Lớp 8 Toán thù
1
0

Cho tam giác ABC nhọn, vẽ hai tuyến đường cao BDvới CE giảm nhau trên H.

a) CM tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE, câu này làm cho dc r

b) cm góc ADE bằng góc ABC


Lớp 8 Tân oán
1
0

mang lại tam giác abc có 3 góc nhọn con đường cao bd cùng ce cắt nhau trên h. a,centimet tam giác abd đồng dạng tam giác ace . b,ch.ce=ccd.ca . c, kẻ ek vuông góc trên k và di vuông góc ec tại i ,cm ah tuy vậy song ik


Lớp 8 Toán
1
0

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, các mặt đường cao BD với CE. CMR góc ADE=góc ABC


Lớp 8 Toán thù
2
0

Cho tam giác ABC gồm các góc hồ hết nhọn. Các đường cao BD cùng CE cắt nhau tại H.

Xem thêm: 9 Hành Tinh Trong Hệ Mặt Trời : Thứ Tự Của 8 Hoặc 9 Hành Tinh

a) CM: Tam giác ABD đồng dạng tam giác ACE.

b) CM: HB.HD=HC.HE

c) AH giảm BC tại F. Kẻ FI vuông góc với AC trên I. CM: IF/IC = FA/FC

d) Trên tia đối của tia AF rước điểm N sao để cho AN=AF. điện thoại tư vấn M làtrung điểm của IC. CM: NI vuông góc cùng với FM


Lớp 8 Tân oán
0
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN