quý khách hàng đã coi phiên bản rút ít gọn gàng của tài liệu. Xem cùng sở hữu tức thì phiên bản không thiếu thốn của tư liệu tại đây (78.34 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Chương trình hành đông của cá nhân khi được bổ nhiệm

BỘ NÔNG NGHIỆPhường VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐƠN VỊ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc

---…….., ngày tháng nămCHƯƠNG TRÌNH/KẾ HOẠCH CƠNG TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NẾU

ĐƯỢC BỔ NHIỆM

Họ cùng tên: ……… Ngày sinh: ………Chức vụ/chức danh hiện giữ: ...Đơn vị: ...Chức vụ được ý kiến đề xuất té nhiệm: ...Tôi xin cam đoan triển khai các ngôn từ quá trình sau giả dụ được ngã nhiệm

1. Tóm tắt mọi tác dụng cơng tác chủ yếu của phiên bản thân đã có được và xếp loạicường độ dứt nhiệm vụ vào 3 năm gần nhất

2. Cam kết các trách nhiệm vẫn triển khai nếu được vấp ngã nhiệm

a) Chấp hành mặt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng với pháp luật của Nhà nướcb) Về phẩm hóa học chủ yếu trị; đạo đức nghề nghiệp, lối sống; ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lốilàm việc:

- Về tư tưởng bao gồm trị; phđộ ẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống;
- Về ý thức tổ chức triển khai kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc;

- Việc chống chọi phòng, phòng những biểu lộ suy thối về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức,lối sinh sống, “từ bỏ diễn biến”, “từ bỏ đưa hóa” của cá nhân;

- Trách nát nhiệm nêu gương của phiên bản thân; việc quy tụ, hòa hợp nội bộ.c) Về mối quan hệ cùng với bằng hữu chỉ đạo, cấp cho ủy

d) Năng lực, chuyên môn trình độ, nghiệp vụ; niềm tin trách rưới nhiệm và kết hợp trongthực hiện nhiệm vụ

đ) Về Cmùi hương trình/Kế hoạch công tác vẫn tiến hành để triển khai trọng trách (nếu đượcbổ nhiệm)

NGƯỜI BÁO CÁO(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


giấy tờ thủ tục hành chủ yếu t biểu chủng loại

Tài liệu liên quan


*
kế hoạch tổ chức triển khai triển khai chương trình Giảm ùn tắc giao thông vận tải quy trình tiến độ 2011-năm ngoái, trung bình quan sát cho năm 2020 2 1 0
*
Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiên trọng trách xúc tiến thương thơm mại Giao hàng cải tiến và phát triển kinh tế buôn bản hội thời điểm năm 2012 4 637 2
*
Kế hoạch thực thi thực hiện công tác trọng yếu Công nghệ thông báo cùng công nghiệp phần mềm năm 2010 6 786 5
*
Cmùi hương trình cùng phương án triển khai kế hoạch công tác làm việc năm 2010 44 1 0
*
Cmùi hương trình - Kế hoạch công tác đội 13 1 3
*
Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020 pdf 39 971 4
*
Tài liệu MẪU THÔNG BÁO Kế hoạch chất vấn tiến hành đề xuất kiểm tân oán năm... của KTNN chuyên ngành (khu vực vực) ppt 3 964 3
*
*
Điều tra Review thực trạng công tác trả thổ phục hồi môi trường thiên nhiên cùng sản xuất planer, dự án thực hiện chương trình hoàn thổ hồi phục môi trường xung quanh sinh hoạt các vùng khai thác khoáng sản 481 1 3
*
Nghiên cứu văn bản, phương pháp, quá trình giao kế hoạch với chấm điểm, Đánh Giá tiến hành chiến lược công tác làm việc của các đơn vị nằm trong phòng ban tổng cục thống kê 83 614 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm tìm vẫn sẵn sàng mua về


(7.89 KB - 1 trang) - Mẫu công tác chiến lược công tác tiến hành trọng trách nếu như được chỉ định
Tải phiên bản không hề thiếu tức thì


Xem thêm: Phần Mềm Ghép Mặt Vào Video Trên Máy Tính, Phần Mềm Ghép Mặt Vào Video Nhảy

×