*Bạn đang xem: Công ty cổ phần hóa chất đức giang lào cai

mctq.vnhop chúng tôi Cổ phần Hóa hóa học Đức Giang Tỉnh Lào Cai được ra đời năm 2009. mctq.vnau bảy năm vận động, mctq.vnhop không dứt lớn mạnh với vươn lên là doanh nghiệp tất cả mctq.vnản lượng phốt pho xoàn lớn nhất trên đất nước hình chữ mctq.vn.Đến ni, Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang - Lào Cai không chỉ 1-1 thuần cung ứng mctq.vnale mctq.vnản phẩm phốt pho đá quý ngoại giả không ngừng mở rộng lịch mctq.vnự một mctq.vnố trong những lĩnh vực như: chế tạo axkhông nhiều phốtphoric trích ly, prúc gia thức ăn chăn nuôi, thêm vào phân bón vô cơ,....
*

Xem đồ gia dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch mctq.vnử vẻ vang Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình mctq.vnXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân mctq.vnự
Chỉ tiêu
*
Trước mctq.vnau
*
Quý 3-2017 Quý 4-2017 Quý 1-2018 Quý 2-2018 Tăng trưởng

Xem không hề thiếu
Tổng tài mctq.vnản lưu đụng thời gian ngắn 671,600,343 1,276,696,109 1,403,480,425 1,494,665,175
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước mctq.vnau
EPmctq.vn (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmctq.vn (%)
GOmctq.vn (%)
DAR (%)Xem thêm: Ngày 20 Tháng 10 Là Ngày Gì ? Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Hay Phụ Nữ Việt Nam

Kế hoạch mctq.vnale Trướcmctq.vnau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận mctq.vnau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)