Với ước muốn góp các em có thêm tư liệu nhằm tìm hiểu thêm và các thầy cô giáo có thêm tư liệu ra đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. mctq.vn xin phép được gửi đến các em học viên cùng quý thầy cô giáo Sở đề đánh giá học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tư liệu này để giúp các em làm quen cùng với các dạng đề, cấu trúc đề nhằm sáng sủa hơn vào kỳ thi sắp tới. Chúc các em có được hiệu quả tốt vào kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mới hoc ki 1


Đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi với tệp tin nghe)

Mẫu ra đề thi giờ Anh lớp 3 theo Thông tư 22


Đề khám nghiệm học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng độc nhất. (4 điểm)

1. Hello, My .......... is Lindomain authority.


a. name b. is c. I am

2. What is .........name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.

4. How vì you ....... your name?

a. what b. is c. spell

5. ......... this a library? - Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

II. Thêm vào một chữ cái nhằm chế tác thành một tự trả chỉnh: (1 điểm)

a. comp_ter b. Li_rary

c. _encil d. fr_end

III. Nối đông đảo trường đoản cú Tiếng Việt sinh sống cột A tương xứng cùng với phần đa từ bỏ Tiếng anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm).


A

B

1) cây viết mực

a/ apple

2) quả táo

b/ pencil

3) cây viết chì

c/ pen

4) trang bị chuốt viết chì

d/ School bag

5) dòng cặp

e/ rubber

6) cây thước kẻ

f/ book

7) cục tẩy

g/ Pencil sharpener

8) quyển sách

h/ ruler

IV. Sắp xếp những trường đoản cú thành câu hoàn hảo. (2 điểm)

1. fine. /Thank / I / you / am.

=> .........................................

2. do/ spell / name / how / your / you?

=> ...........................................

3. Mai / am / I / .

=> ...........................................

4. are / How / you /?

=> ...........................................

V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)

1. What"s your name?

............................................

2. How are you?

............................................


Đáp án:

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị. (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5đ.

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8a

II. Thêm vào một vần âm để tạo ra thành một tự hoàn chỉnh: (1điểm)

Mỗi câu đúng 0,25đ.

computer b. Library

pencil d. friend

III. Nối số đông trường đoản cú Tiếng việt nghỉ ngơi cột A phù hợp cùng với đều từ Tiếng anh làm việc cột B (2 điểm)

IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.

1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- f

V. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. I am fine. Thank you.

2. How vày you spell your name?

3. I am Mai.

4. How are you?

Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

1. My name is + name.

2. I am fine.

Xem thêm: Lời Bài Hát Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi (Chinese Cover), Lyrics: Đừng Yêu Nữa,… Min (Beat Cover Tone Nam)


Chia sẻ bởi:
*
Thu Hương
mctq.vn
Mời chúng ta tiến công giá!
Lượt tải: 8.075 Lượt xem: 34.477 Dung lượng: 606 KB
Liên kết tải về

Link mctq.vn thiết yếu thức:

Sở đề chất vấn học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 mctq.vn Xem

Các phiên phiên bản không giống cùng liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA
meta.vn. Bản quyền © 2021 tải về.vn.