Rồi một ngày ttách ko biển lớn xanh Rồi một ngày hàng cây vắng ngắt Và cơn gió mang mùa đông cho tới Cuốn bay theo đám lá quà rơi Bờ cỏ này giọt sương vẫn tan Bậc thềm này còn in vệt chân Mùa đông cho tới anh chờ em mãi Lá hoa thu quý phái nay đã úa tàn Giờ đây anh biết anh biết đã không còn anh rồi đấy Ngày ngày đông mang lại nghe vắng xa giờ mưa phùn rơi Lòng anh cực khổ nhưng lại trái tyên vẫn nlỗi thì thầm nói: Còn yêu thương mãi... Giờ phía trên anh biết anh biết đã không còn em rồi đấy Ngày ngày đông mang đến nghe vắng ngắt xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh gian khổ tuy vậy trái tlặng vẫn nhỏng thầm nói: Anh mãi yêu em...


Bạn đang xem: Giờ đây anh biết anh biết đã mất em rồi đấy


Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Thông Tin Thuê Bao Mạng Mobifone Online Nhanh Chóng

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.