Bài viết này giải đáp cách coi trmong một trang trước khi in ấn bằng cách hiển thị chế độ Xem trước Bản in trong Excel 2010. Bài viết này cũng trả lời cách sử dụng Chế độ coi Bố cục Trang đến phép bạn cầm cố đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong những lúc vẫn coi.

*

Tôi đã tạo một danh sách gọi vào Excel 2010. Trmong khi in, tôi có thể coi trcầu không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ Xem trmong Bản in trong Excel 2010?

*
*

Trong Excel 2010, bấm vào File (Tệp) và bấm Print (In), sau đó Xem trmong Bản in được hiển thị.

Bạn đang xem: Hướng dẫn in trong excel 2010

*
*

Trong chế độ coi trmong, người mua có thể cấu hình tổng thể các loại thiết đặt in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / Hai mặt, khổ dọc, kích thmong là các ví dụ.

*

Nó với tính trực quan vì người tiêu dùng có thể thế đổi thiết đặt trong lúc đã xem bài viết ở phía bên phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông nhỏng thế nào trong khi in ấn ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động co bảng 2 trang để in trong 1 trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong một trang).

*
*

Thật tiện lợi!

*

Trong Excel 2010, có một chức năng hiểu là Chế độ coi Bố cục Trang, tại đó người mua hàng có thể chỉnh sửa trang trong những khi vẫn coi việc trang sẽ được in nlỗi thế nào.

*

Tôi sử dụng chức năng nàgiống hệt như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ coi Bố cục Trang) vào nhóm Workbook Views (Chế độ xem Sổ làm việc).

Xem thêm: Cục Thẩm Định Và Đánh Giá Tác Động Môi Trường, Bản In Bài Viết

*
*

Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì gần đúng trống xung quanh bảng cũng được hiển thị. Ý quý khách là tôi có thể chỉnh sửa trang trong khi đã coi hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

*
*

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ coi từ các nút ở góc phía dưới mặt phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Previews (Xem trmong Ngắt Trang). Với Page Break Preview (Xem trcầu Ngắt Trang), khách hàng có thể xem cách ngắt trang.

*
*

Thật hữu ích Khi biết tôi chỉ là bấm chuột một lần là có thể vậy đổi chế độ xem vào Excel 2010.