“Có ai ngờ toàn bộ bi quan sầu của cố gắng gianMột chiều nọ nhtrần đầu bản thân mà đổ xuống!"

Còn điều gì ai oán khổ hơn, tự dưng một ngày hôm qua nhọt ké cho tới. Em tới dìu dịu, ra đi nồng dịu. Thâm sẹo cứ đọng ở lại chơi nhiều năm nhiều năm thôi