1.Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được phát âm theo một bí quyết đơn giản dễ dàng .Ma trận là 1 trong những “mảng hình chữ nhật” những số

Views 304 Downloads 3 File kích thước 3MB

DOWNLOAD FILE

Recommend Storiesquý khách đã xem: Knhì báo ma trận trong matlab


Bạn đang xem: Khai báo ma trận trong matlab

*

*

*

*

*Xem thêm: Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Tôi, Em Là NiềM KiêU HãNh CủA Anh

TRN-5103-410-03_SG-Ins_EN

Fo rPTCInternalUseOnlyAdvanced Assembly Design using Creo Parametric 4.0Authored and published

17 0 14MBRead more

Matlab

Code 8.2 %% theta=70; % semi-angle at half power m=-log10(2)/log10(cosd(theta)); %Lambertian order of emission P_LED=20;

9 1 45KBRead more

BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar belakang Matlab adalah singkatung dari Matrix Laboratory, software yang dibuat dengan menggun

65 6 879KBRead more

Citation preview1. Định nghĩa . • Trong Matlab thì ma trận được đọc theo một biện pháp đơn giản dễ dàng .Ma trận là 1 trong “mảng hình chữ nhật” các số. • Ma trận có các mẫu (row) với các cột (column). Các cái xuất xắc cột Hotline phổ biến là Vector • lấy ví dụ như 1 2 3 9 4 5 8 7 6 • Một số lượng trong Matlab là 1 ma trận 1x1 • Thế mạnh mẽ của Matlab so với những ngữ điệu xây dựng không giống là tính toán thù khôn xiết nkhô hanh bên trên ma trận  Matlab hỗ trợ mang lại họ 7 hàm nhằm tạo thành các ma trận cơ bản: 1. Zeros (line,column) : được cho phép sinh sản một ma trận toàn số 0. 2. Ones (line,column) : có thể chấp nhận được tạo thành ma trận toàn số 1. 3. R& (line,column) : cho phép tạo thành một ma trận cùng với những thành phần là sinh bất chợt và cùng một số loại. 4. Randn (line,column) : sản xuất một ma trận cơ mà các bộ phận của ma trận được ra đời một bí quyết tình cờ. 5. Eye (line) : khai báo ma trận đơn vị. 6. Pascal () : tạo ra ma trận đối xứng (ma trận vuông). 7. Magic () : tạo ma trận không đối xứng. chú ý : Quý khách hàng rất có thể nhập thẳng những phần tử của ma trận kia theo cú pháp sau (những phần tử của một sản phẩm được cách nhau bởi vì vệt (,) hoặc một vết bí quyết , giữa các mặt hàng thì được giải pháp nhau do dấu (;) hay vết ngắt ). Nhập trực tiếp danh sách những phần tử  Phát sinc ma trận trường đoản cú những hàm bao gồm sẵn  Nhập từ File  Tạo ma trận bởi các File.m Ví dụ: A=  A= 16 5 9 3 10 6 2 11 7 • Dấu mở màn với xong nhập Ma trận. • Dấu ; kết thúc một dòng. • Các phần tử biện pháp nhau bởi khoảng chừng White hoặc có thể dấu , nhập ma trận từ bỏ các hàm bao gồm sẵn: >> zeros(2,3) ans = 0 0 0 0 0 0  >> diag() ans = 1 0 0 0 2 0 0 0 3 >> eye(2) ans = 1 0 0 1 >> rand(1,8) ans = 0.9501 0.2311 0.6068 0.4860 0.8913 0.7621 0.4565 0.0185 >> ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sự móc nối Ma trận. Xóa mẫu và cột của ma trận. Ma trận đưa vị Lệnh Diag Lệnh Sum Lệnh Det Ma trận symbolic Các toán thù hạng ma trận. 1.Sự móc nối Ma trận. Matlab có thể chấp nhận được kết hợp các ma trận bé để tạo ra một ma trận to hơn. Ví Dụ : >> b=ones(3,3) a= >> c=zeros(3,3) 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 >> a= 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2.Xóa cái với Cột của Ma Trận Matlab chất nhận được xóa mẫu hoặc cột của ma trận bằng phương pháp gán những quý hiếm rỗng cho hàng hoặc cột của ma trận.Một cực hiếm trống rỗng được cam kết hiệu vày . Ví Dụ : >> a= a= 1 2 3 4 5 6 a= 7 8 9 1 2 3 >> a(2,:)= : Xóa mặt hàng 2 7 8 9 3.Ma trận đưa vị Ma trận gửi vị của ma trận A là 1 trong những ma trận nhưng mà những sản phẩm của ma trận A là những cột của ma trận này. Ví dụ : a= 1 2 3 b= 4 5 6 1 4 7 7 8 9 2 5 8 >> b=a" 3 6 9 4.Lệnh Diag : Dùng nhằm chế tạo ma trận mặt đường chéo cùng rút ra đường chéo cánh của ma trận. ◦ Cú pháp : Diag(v,k) là 1 trong vecto lớn n bộ phận thì kết quả là 1 trong những ma trâng vuông bậc n+|k|.Trong đó các thành phần của v ở trên phố chéo thiết bị k 1. k= 0 , đường chéo cánh là con đường chéo bao gồm. 2. k>0 , con đường chéo sản phẩm công nghệ k ở trên phố chéo cánh chính . 3. k> tong_cot=sum(a) tong_cot = 12 15 18 • Tính Tổng mặt hàng >> tong_hang=sum(a,2) tong_hang = 6 15 24 6.Ma trận Symbolic: gồm 2 biện pháp khái niệm một ma trận symbolic.  ◦ Từ tmê mẩn số. ◦ Từ những số thực. Để quan niệm ma trận symbolic , hai lệnh sym với syms thường xuyên được sử dụng: ◦ Sym(„a‟): trả về hiệu quả là một vươn lên là symbolic thương hiệu là a. ◦ Sym(): trả về một ma trận symbolic. ◦ Sym(A): cùng với A là một số thực giỏi ma trận số thực đang trả về một phát triển thành tốt ma trận Symbolic. ◦ Sym arg1 arg 2 tương tự cùng với arg1=sym(„arg1‟); arg2=sym(„arg2‟). 7.Lệnh Det :sử dụng tính định thức của Ma trận. ◦ Cú pháp : Det(A) : công dụng là biểu thức Symbolic ví như A là ma trận symbolic, là 1 quý hiếm số ví như A là một ma trận số. ◦ Ví Dụ : >> syms a b c d • Định thức của ma trận đơn vị bằng 1 >> a= • Định thức của một ma trận a= đường chéo cánh là tích của các r= phần tử mặt đường chéo cánh. a*d-b*c >> r=Det(a) Chú ý : + ) Định thức của nó bởi 0 người ta Call chính là ma trận suy trở thành. +) Định thức dùng để giải hệ phương trình tuyến đường tính ,khẳng định điều kiện tất cả nghiệm hay không của hệ. 8.Các toán hạng bên trên Ma trận: trong Matlab mãi mãi các toán thù hạng sau. A + B A, B buộc phải bao gồm thuộc kích thước ,ko kể một trong 2 là quý hiếm vô hướng A – B A, B đề xuất bao gồm thuộc size, quanh đó 1 trong những 2 là quý hiếm vô hướng A* B Số cột của A = số hàng của B,ngoài một trong các 2 là quý hiếm vô hướng A.* B Nhân từng thành phần của A cùng với từng bộ phận của B, A;B cùng size AB Chia trái ma trận X=AB tương tự cùng với giải PT : A*X=B A. B Chia trái mảng tương đương với B(i,j)A(i,j).A;B cùng kích thước A/B Chia bắt buộc ma trận X=A/B tương tự cùng với giải PT:B*X=A A./ B Chia bắt buộc mảng tương tự với A(i,j)/B(i,j).A;B cùng form size A ^ B Lũy vượt ma trận. Lỗi vẫn tạo ra ví như A cùng B những là ma trận A.^ B Lũy thừa mảng.Kết quả là một ma trận nhưng những số hạng A(i,j)^B(i,j).A;B thuộc form size.  Một hệ phương thơm trình đường tính tất cả dạng tổng thể : a11x1 + a12x2 +a1nxn = b1 Với : A = mxn là ma trận a21x1 + a22x2 + a2nxn = b2 hệ số …  am1x1 + am2x2 + amnxn = bm Một số cách thức để giải hệ này: ◦ Nghịch đảo Ma Trận ◦ Pmùi hương pháp khử Gauss ◦ Pmùi hương Pháp khử Gauss- Jordan ◦ Phương pháp phân rã ma trận(LU) A* = mx(n+1) là ma trận khá đầy đủ • Một trong số vận dụng của MATLAB là giải hệ phương thơm trình đại số tuyến tính . • Trong MATLAB bao gồm một trong những hàm đã làm được xây cất với để áp dụng cho những phương thức này 1. 2. 3. 4. Nghịch hòn đảo ma trận. Phương pháp khử Gauss – Jordan. Phương pháp phân ra ma trận(LU). Hạng của ma trận cùng điều kiện tất cả nghiệm của hệ phương trình A*X = B. 1.Nghịch hòn đảo ma trận. Xét pmùi hương trình tuyến đường tính. Dưới dạng ma trận hệ bao gồm dạng sau. AX = B X =