Không giờ đồng hồ rồi anh ngủ đi thôi Hơi đâu mà băn khoăn lo lắng anh ơi Bọn mình nghèo túng thiếu đến mang lại quen Ngày sau giàu sang mới thương thêm Chẳng lẽ nghèo hoài giỏi sao? Không giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong đêm Thà nghèo nhưng mà biết kính yêu nhau Còn hơn phong lưu thay đổi mau Thôi anh đừng bi thảm nhé anh... Anh ơi! Anh suy xét bỏ ra từng ngày một Cho em gối chăng ơ thờ Gần nhau nhỏng đơn độc tội lắm! Anh ơi! Rằng ttránh sinch voi sinh cỏ Đâu ai đói cơ mà anh lo Thôi anh đừng bi thảm nhé anh..! Không tiếng rồi anh ngủ đến say Mai phía trên còn lo kế sinc nnhị Dù đàn mình vẫn White đôi tay Vẫn tin hạnh phúc sinh hoạt sau này Không lúc nào tình nphân tử pnhì..!!


Bạn đang xem: Lời bài hát không giờ rồi em ngủ đi em


Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 'Bóc Giá' Bộ Sưu Tập Túi Xách Của Ngọc Trinh Ý Tưởng

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.