quý khách đã coi phiên bản rút ít gọn của tài liệu. Xem cùng sở hữu ngay lập tức bạn dạng rất đầy đủ của tư liệu tại phía trên (3.14 MB, 24 trang )
Bạn đang xem: Lời bài hát ngôi nhà của chúng ta

Gi¸o viªn: Lương Th Tị ửuTr êng THCS Tkhô hanh Dương Bµi 7. TiÕt 26Häc h¸t: Ng«i nhµ cña cchờ taNh¹c vµ lêi: H×nh Ph íc Liªn Thø 2 ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2010 I. Học hát: Ngôi nhà của bọn chúng taNhạc cùng lời: Hình Ph ớc Liên1.Tìm gọi bàia.Tác giả- Nhạc sĩ Hình Ph ớc Liên - sinh năm 1954 trên Ninh Hòa, Khánh Hòa.- Ông biến đổi âm thanh từ thời điểm năm 1972, đang viết nhiều ca khúc có giá trị mang đến thiếu nhi cùng ng ời phệ. b. Tác phẩm:Bài hát viết ngơi nghỉ nhịp nào? Em hãy xác
định giọng của bài hát?24 - Bài hát đ ợc viết ở nhịp . Bài hát đ ợc viết ở nhịp . - Giọng của bài: giọng La sản phẩm.- Giọng của bài: giọng La thứ. Bài hát có kết cấu mấy đoạn? Em hãy phân chia câu vào đoạn?- Bài hát có kết cấu 3 đoạn:Bài hát gồm cấu tạo 3 đoạn: a - b - a.a - b - a.- Đoạn a với a: mỗi đoạn tất cả 2 Đoạn a cùng a: mỗi đoạn tất cả 2
câu.câu.- Đoạn b: (2 lời ca), mỗi lời gồm 6 Đoạn b: (2 lời ca), từng lời gồm 6 câu.câu.Bài hát áp dụng phần lớn kí hiệu nhạc lí nào?-Bài hát tất cả thực hiện lốt nối, Bài hát tất cả áp dụng vết nối, lốt yên đơn, vệt nhắc lại, vệt yên đơn, vết kể lại, size thay đổi.khung biến đổi. b. Tác phẩm:- Nội dung: Bài hát gợi lên - Nội dung: Bài hát gợi lên một bức ảnh thiên nhiên một bức ảnh vạn vật thiên nhiên đẹp nhất, nhộn nhịp. khu vực hàng đẹp mắt, nhộn nhịp. khu vực hàng trăm triệu ng ời sống trong ngàn triệu ng ời sống trong tình đoàn kết, thân ái, tình


Xem thêm: Nữ Da Ngăm Đen Nên Mặc Áo Màu Gì ? Không Nên Mặc Màu Gì? Nữ Da Ngăm Đen Nên Mặc Áo Màu Gì

tình liên hiệp, thân ái, tình cảm th ơng không tồn tại hận thù, yêu thương th ơng không có hận thù, không tồn tại chiến tranh.không tồn tại chiến tranh.Em hãy nêu nội dung của bài bác hát? Nh ngNh ng Ngôi công ty thông thường của bọn họ là trái khu đất greed color bát ngát. Ngôi công ty tầm thường của chúngNh ng ta là trái đất greed color hiền khô hoà. Mặt ttách lên mang đến ta nắng và nóng mai. Và biển Nụ c ời t ơi trên môi họ. Và bài bác luôn luôn ngân nga sóng reo. Dòng sông White cánh rừng xanh dệt cần hầu hết tranh ảnh đẹp nhất ca cùng mọi người trong nhà hát lên. Tình thân ái nối vòng tay nhằm trái đất ấm vào tình xinch. Hạt s ơng đẹp đẹp bên trên cánh hoa. Một giọng chim trong xanh khẩn thiết. Ngọn gàng lửa th ơng. Mặt ttách bên trên cao luôn luôn sáng trong. Và biển khơi luôn ngân nga hát ca. Tình thân ấm hòn sỏi con đa số nh ước ao hát tầm thường một lời. Ngôi bên ái của bọn họ là hoa quý góp mang đến v ờn đời. Ngôi nhà tầm thường của chúng ta là trái khu đất greed color bát ngát. Ngôi bên phổ biến của chúng ta là trái đất blue color bao la. Vừa bắt buộc. 2. Häc h¸t2
Em hãy rước ví dụ một vài ba bài bác hát viết về chủ đề hoà bình cùng tình hữu hảo vắt giới?5. Bài hát Chúng em nên hoà bình ( Hoàng Long - Hoàng Lân )1. Bài hát tiếng chuông cùng ngọn cờ ( Phạm Tuyên ổn )2. Bài hát Năm 2000 của chúng em ( Hình Ph ớc Liên )3. Bài hát Tiếng hát bạn bè bản thân (Lê Hoàng Minh )4. Bài hát Thiếu nhi quả đât tiệc tùng ( L u Hữu Ph ớc )3 nghỉ ngơi quê h ơng em ng ời dân sẽ bao gồm việc làm những gì ch a bảo vệ môi tr ờng. Em đề nghị làm gì nhằm môi tr ờng luôn luôn xanh- sạch- đẹp?4 1. Học ở trong bài bác hát .Ngôi nhà của họ. Tập miêu tả bài làm việc các hình thức hát lĩnh x ớng, hát bè đảng và hát đối đáp.2. Làm bài xích tập 1 & 2 SGK trang 54.3. Xem tr ớc văn bản bài bác 7- Tiết 27.III. các bài luyện tập về nhà.