Nhiều đêm thức trọn ghi nhớ tmùi hương em Nhớ quá làm sao biết ngõ tìmTay trắng anh như thế nào mơ với mộng Nên tình nhị đứa vẫn chưa yên.Thức trọn tối ni để ghi nhớ thương emAnh nghe tình thương nhắc nhở yên ả Nhớ từng thú vui ánh mắt Nhớ lời và lắng đọng quan tâm Tóc em thơm giấc ngủ dịu nhân từ. Biết giờ này em có nhớ anh không?Có nghe tình cảm ngủ dậy trong lòng Đếm từng màu thời hạn đến Bóng hình bạn mình thương yêu Ôi lưu giữ gì rộng lưu giữ người yêu. Em ơi! Lòng anh thì hết sức tâm thành Ước nguyện trọn đời yêu emChớ đừng giận hờn em nhé!Em ơi! Đừng khi nào nói chia phôi Sẽ làm cho tội nghiệp anh lắm! Đã thương thơm nhau chớ prúc tình nhau. Thức trọn tối ni nhằm nhớ thương emSương rơi lạnh căm chình ảnh đồ im lìm. Ước gì bản thân đừng chia cách Ước gì đơn vị mình thông thường vách Hai đứa mình thức white tối nay.


Bạn đang xem: Lời bài hát nhớ người yêu


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Chơi Nhạc Điện Tử Trên Máy Tính Phổ Biến Và Dễ Sử Dụng Nhất

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.