(BCTC) Cđọng qua mỗi năm là bọn họ bao gồm mỗi mức lương buổi tối tgọi vùng không giống nhau, Năm 2020 theo nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 điều khoản nút lương tối tphát âm vùng vận dụng từ thời điểm ngày 01 mon 01 năm 2020. Để giúp anh chị em tra cứu giúp nấc lương buổi tối thiểu vùng BCTC thống kê lại lại nút lương tối tđọc vùng qua những năm kể từ năm 2011cho đến năm 20đôi mươi.

Bạn đang xem: Mức lương tối thiểu vùng năm 2010

*

I. Năm 2020 : Căn cđọng vào Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 mon 1một năm 2019.

Mức lương tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng I: 4.420.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng dành cho Vùng II: 3.9đôi mươi.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng giành cho Vùng III: 3.430.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng

II. Năm 2019: Căn uống cđọng vào Nghị Định số 157/2018/NĐ-CP. ngày 16 mon 11 năm 2018

Mức lương tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng dành cho Vùng II: 3.710.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng III: 3.250.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng dành cho Vùng IV: 2.9đôi mươi.000 đồng/tháng

III. Năm 2018: Căn uống cứ đọng vào Nghị định số 141/2017/NĐ-CPhường. ngày thứ 7 tháng 1hai năm 2017

Mức lương về tối thiểu vùng giành cho Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng giành riêng cho Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng dành cho Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành cho Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng

IV. Năm 2017: Căn cđọng vào Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14 mon 1một năm 2016

Mức lương tối tphát âm vùng dành cho Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành cho Vùng II: 3.3trăng tròn.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành cho Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

V. Năm 2016: Căn uống cđọng vào Nghị định số 122/2015/NĐ-CP. ngày 14 tháng 1một năm 2015

Mức lương về tối tgọi vùng dành riêng cho Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng

Mức lương tối tgọi vùng giành cho Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tgọi vùng dành cho Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng

VI. Năm 2015: Căn cứ đọng vào Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP.. ngày 11 mon 1một năm 2014

Mức lương về tối tgọi vùng dành cho Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tphát âm vùng giành cho Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng dành riêng cho Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng

VII. Năm 2014: Cnạp năng lượng cứ vào Nghị định số 182/2013/NĐ-CPhường ngày 14 mon 11 năm 2013

Mức lương về tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng I: 2.700.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng dành riêng cho Vùng II: 2.400.000 đồng/tháng

Mức lương tối tđọc vùng dành cho Vùng III: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành cho Vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng

VIII. Năm 2013: Cnạp năng lượng cứ vào Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 1hai năm 2012

Mức lương tối tgọi vùng dành riêng cho Vùng I: 2.350.000 đồng/tháng

Mức lương về tối thiểu vùng dành cho Vùng II: 2.100.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng giành cho Vùng III: 1.800.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tphát âm vùng dành riêng cho Vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng

IX.

Xem thêm: Xem Phim Hàn Quốc Tình Cảm Gây Cấn Hãy Nắm Tay Anh, Hãy Nắm Tay Anh

Năm 2012: Căn uống cứ đọng vào Nghị định số 70/2011/NĐ-CPhường ngày 22 mon 08 năm 2011

Mức lương tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng I: 2 ngàn.000 đồng/tháng

Mức lương tối tđọc vùng giành cho Vùng II: 1.780.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng giành riêng cho Vùng III: 1.550.000 đồng/tháng

Mức lương về tối tđọc vùng dành cho Vùng IV: 1.400.000 đồng/tháng

X. Năm 2011: Căn cứ vào nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010

Mức lương về tối thiểu vùng giành cho Vùng I: 1.350.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tgọi vùng giành riêng cho Vùng II: 1.200.000 đồng/tháng

Mức lương buổi tối tđọc vùng giành cho Vùng III: 1.050.000 đồng/tháng

Mức lương tối tphát âm vùng giành riêng cho Vùng IV: 830.000 đồng/tháng

Lưu ý: Mức lương buổi tối thiểu vùng vận dụng mang lại lao hễ mang ý nghĩa giản 1-1, những lao đụng qua giảng dạy thì thêm vào đó tối thiểu 7% nấc lương tối tgọi vùng nữa. Thành phố HCM, Ngày 09 mon 1hai năm 2019