“Cách tán gái” so với dân FA lâu năm mà lại nói, thì Chắn chắn không biết nó là cái quần qutrằn gì đâu nhỉ?