đa phần Lúc tôi mong loại bỏ đi thật xa. quý khách thân ngoảnh ngơ nlỗi người xa lạ. Người mình bao năm chnạp năng lượng gối. Bây giờ đồng hồ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời đọc thấu. Tiền khô cháy túi bao gồm ai đọc ta?Nhiều lúc bỏ đi nlỗi kẻ không công ty. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong ba. Biết bao ước mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong đùa. Chưa thương, chưa lần thương nhớ một tín đồ. Bây giờ tình mang lại cùng với tôi, nlỗi mây lạnh nhạt mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết tmùi hương rồi yêu thương. Là khi biết nhức, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian sảo. ưa thèm phù phi hữu hun hút. Có chăng chỉ cần mơ thôi!


Bạn đang xem: Từ khi biết nhớ biết thương rồi yêu


Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Sử Dụng Tế Bào Gốc Như Thế Nào Trong Quá Trình Dưỡng Da? Tế Bào Gốc Là Gì

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.