Đây là 1 trong vào 2 cỗ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bạn dạng Vườn Thiên Quy gồm Lever với công dụng cao hơn nhiều đều cỗ vệ hồn mở ra tự trước đến tiếng.

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Thiên Quy riêng rẽ, tất cả hiệu ứng khác nhau.Dường như, cảm giác Hệ phái hoàn toàn có thể thay đổi theo ngulặng tố.
Bạn đang xem: Vệ hồn thiên quy được xếp vào loại nào sau đây?

*

quý khách hàng sẽ xem: Vệ hồn thiên quy được xếp vào nhiều loại như thế nào sau đây?

Chỉ số

MảnhChỉ số
1Sinch lực 3250 ~ 4640Chính xác 263 ~ 3761 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 160 Chí mạng⦁ 112 ~ 160 Né tránh⦁ 112 ~ 160 Đỡ đòn
2Sinc lực 6150 ~ 87901 dòng ngẫu nhiên:⦁ 118 ~ 168 Chí mạng⦁ 118 ~ 168 Chính xác⦁ 118 ~ 168 Phòng thủ
3Sinh lực 3560 ~ 5080Đỡ đòn 287 ~ 4111 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 123 ~ 176 Chí mạng⦁ 123 ~ 176 Chính xác⦁ 123 ~ 176 Phòng thủ
4Sinc lực 3710 ~ 5300Né tránh 301 ~ 4301 dòng ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 Chính xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn
5Sinc lực 40trăng tròn ~ 5750Chí mạng 325 ~ 4651 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Né tránh
6Sinch lực 4180 ~ 5970Chính xác 338 ~ 4831 dòng ngẫu nhiên:⦁ 144 ~ 206 Chí mạng⦁ 144 ~ 206 Né tránh⦁ 144 ~ 206 Phòng thủ
7Sinch lực 4330 ~ 6190Chí mạng 350 ~ 5011 loại ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Đỡ đòn
8Sinh lực 4490 ~ 6410Chí mạng 362 ~ 5181 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 1390 ~ 1990 Sinc lực

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng rẽ Lúc tích lũy được tích lũy được đủ bộ Vệ hồn Thiên Quy:

Kiếm Sư


*

Vệ hồn Tinh Kiếm

Số mảnhHiệu ứng
3+15% Sát tmùi hương Tốc Kiếm
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương thơm chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Ngũ Liên Kích đi 30%+1/2 sát thương thơm Ngũ Liên Kích+1/2 liền kề tmùi hương Hỏa Luyện

Võ Sư


*

Vệ hồn Nam Hổ

Số mảnhHiệu ứng
3+20% Sát tmùi hương Toàn Phong Quyền / Hỏa Trảo+35% Sát thương Phong Quyển Cước /Liên Hoàn Cước
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương thơm chí mạng, +2300 Sinch lực
8Giảm thời gian hồi Trừng Phạt đi 50%+120% sát thương thơm Trừng Phạt+30% gần cạnh tmùi hương Cách Không Quyền

Pháp Sư


*

Vệ hồn Chiêm Tinh

Số mảnhHiệu ứng
3
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinch lực
8+70% gần kề thương thơm Song Long Chưởng

Cuồng Long


*

Vệ hồn Giai Lệ

Số mảnhHiệu ứng
310% Sát thương thơm Thịnh Nộ
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinch lực
8Giảm thời gian hồi Dậm Đất đi 50%+150% gần kề thương thơm Dậm Đất

Sát Thủ


Vệ hồn Huyết ảnh

Số mảnhHiệu ứng
3+5% Sát thương Lôi Tâm Kích / Hắc Trảm /

Kết Liễu

5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương thơm chí mạng, +2300 Sinch lực
8Giảm thời gian hồi Ném nhẹm Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất đi 50%+21/2 gần cạnh thương thơm Ném Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất

Triệu Hồi Sư


Vệ hồn Ẩn sĩ

Số mảnhHiệu ứng
3+15% Sát tmùi hương Dây Gai / Roi Dây Leo
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát tmùi hương chí mạng, +2300 Sinc lực
8+100% giáp thương thơm Thả Gai

Kiếm Vũ


Vệ hồn Tinc Vân Kiếm

Số mảnh
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Nguyệt Kiếm / Song Kích đi 50%+100% Sát thương Nguyệt Kiếm / Song KíchGiảm thời gian hồi Phi Thân / Áp Sát đi 30%+60% Sát tmùi hương Phi Thân / Áp Sát

Khí Công Sư


Vệ hồn Công Thần

Số mảnhHiệu ứng
3+20% Sát tmùi hương Phá Không Chưởng / Băng Cầu
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát tmùi hương chí mạng, +2300 Sinc lực
8+100% Sát tmùi hương Húc Vai

Cách lấy

Người chơi yêu cầu phá hủy monster Rùa thần trên Vườn Thiên Quy để lấy được những mhình ảnh Vệ hồn Rùa thần.
Xem thêm: Hành Trình Yêu 7 Năm Của Vợ Chồng Khởi My

Để đem được từng mhình họa Vệ hồn, bạn nghịch đề nghị đánh bại Rùa thần sinh hoạt 6 Lever không giống nhau:

Rùa 1: 1trong 2 mảnh 1 -2Rùa 2: một trong các 3 mhình ảnh 1 – 2 -3Rùa 3: một trong 4 mảnh 1 – 2 – 3 -4Rùa 4: 1 trong các 6 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6Rùa 5: 1 trong những 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8Rùa 6: một trong các 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8

Bình luận: