a) un = 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cấp số cộng Cấp số cộng là 1 trong dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn), trong những số ấy kể từ số hạn thứ hai, mỗi số hạn đầy đủ là tổng của số hạng đứng tức thì trước nó với số ko đổi ...

Bạn đang xem: Xét tính tăng giảm của dãy số


Trong những hàng số sau đây, hàng số nào là cấp cho số cộng? Tính số hạng đầu với công sai của nó:Bài giảia) Cho hàng số un = 5 - 2n Vậy hàng số là cung cấp số cộng của u1 = 3 với công ...
Tỉ lệ tăng dân sinh của thức giấc X là một,4%. Biết rằng số dân của tỉnh giấc hiện thời là 1,8 triệu người. Hỏi với tầm tăng như thế thì sau 5 năm, 10 năm số dân của thức giấc chính là ...
1. Định nghĩaa) Mỗi hàm số u xác định bên trên tập số ngulặng dương N* được gọi là 1 dãy số vô hạn (hotline tắt là dãy số). Kí hiệu: ...
 UNIT 10 TEST 1I. PRONUNCIATIONChoose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.1. a. ...
SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA ĐÔNG DƯƠNG DƯỚI TRIỀU ĐẠI M. LÔNGNgài A. Xarô, vị Bộ trưởng nằm trong địa béo phệ của ...

Xem thêm: Khách Sạn Có Gái Ở Sài Gòn : Theo Chân Dân Chơi… (Bài 1), Các Phố Đèn Đỏ Ở Sài Gòn


 UNIT 8 TEST 1I. PRONUNCIATIONChoose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.1. ...